66658 - Στις 15 Νοεμβρίου

Ν. Λυγερός

Στις 15 Νοεμβρίου
μιας άλλης εποχής
η Τουρκία
προσπάθησε
να προωθήσει
την αναγνώριση
των κατεχομένων
αλλά τώρα
βλέπουμε
πόσο μεγάλη
ήταν η ήττα της
αφού απέτυχε
να ενεργοποιήσει
τη θεωρία
των ντόμινο
επειδή αντιστάθηκαν
τα Ηνωμένα Έθνη.