66663 - Οι κιθάρες

Ν. Λυγερός

Οι κιθάρες
ενώθηκαν
για να ζήσουν
το κοινό μάθημα
της Διδασκαλίας
με το μαντολίνο,
το μαντολίνο
οκτάβα
και το banjo
όπου οι κλίμακες
έγιναν
θεμέλια
της συνέχειας
αφού το έργο
το απαιτεί
λόγω ανθρωπιάς.