66664 - Με τους ρυθμούς

Ν. Λυγερός

Με τους ρυθμούς
που αναλύεις
σε κάθε παρτιτούρα
ανακαλύπτεις
νέα δεδομένα
που ενσωματώνεις
μέσα στο έργο
για να ζήσει
η ουσία
που θα είχε χαθεί
χωρίς τη μελέτη
της βαθύτητας
που συνεχίζεται
μέσω των οργάνων
αφού υλοποιούν
τα οράματα
της ιστορίας.