66666 - Με τους αριθμούς

Ν. Λυγερός

Με τους αριθμούς
ανακαλύπτεις
ένα νέο κόσμο
στους μικρούς μαθητές
γι’ αυτό πρέπει
σιγά σιγά
να τους δείξεις
την ουσία
που κρύβεται
στους κωδικούς
που λίγοι
ξέρουν
γιατί οι περισσότεροι
δεν τολμούν
να τους σπάσουν.