66667 - Την ιστορία

Ν. Λυγερός

Την ιστορία
δεν την ξεχνάμε
επειδή ζει
μέσα μας
και αυτό
δεν το είχε
υπολογίσει
η προπαγάνδα
της βαρβαρότητας
έτσι σε κάθε θέμα
παράγουμε
ένα βαθύ έργο
για να είναι
προσφορά
στην ίδια
την Ανθρωπότητα.