66668 - Το μακεδονικό

Ν. Λυγερός

Το μακεδονικό
δεν είναι
μία λεπτομέρεια
για μας
αφού είναι
θεμελιακό θέμα
για τον Ελληνισμό
αλλά βέβαια
και για την ιστορία
που παλεύει
ενάντια
στην προπαγάνδα
της βαρβαρότητας
με ιδεολογικό
υπόβαθρο.