66670 - Χωρίς στρατηγική

Ν. Λυγερός

Χωρίς στρατηγική
η ιστορία
καταλήγει
στο επίπεδο
της καθημερινότητας
και γι’ αυτό
επαρκεί
η επικαιρότητα.
Ενώ η Ανθρωπότητα
λειτουργεί
μόνο με γεγονότα
της ιστορίας
που έχει
παράγει
η στρατηγική
της συνέχειας.