66671 - Η πυκνότητα

Ν. Λυγερός

Η πυκνότητα
είναι σημαντική
στην ορχήστρα
και συνδυάζεται
με τη διαφάνεια
αφού αυτή
επιτρέπει
την είσοδο
του σολίστα
που με το όργανό του
και αυτό είναι
ακόμα
πιο ουσιαστικό
όταν δεν πρόκειται
για πιάνο
αλλά για πνευστό!