66672 - Όταν η ορχήστρα

Ν. Λυγερός

Όταν η ορχήστρα
ακολουθεί
τη χορωδία
δεν πρέπει μόνο
να τη σέβεται
αλλά και να την προστατεύει
από τη δύναμη της
για να μην κουράσει
τους εκτελεστές
που θα υποχρεωθούν
να πιεστούν
και θα εγκαταλείψουν
την έγνοια τους
για την ομορφιά
του έργου.