66685 - Το γλυπτό

Ν. Λυγερός

Το γλυπτό
άρχισε
να παίρνει
μορφή
και να βγαίνει
σιγά σιγά
από την πέτρα
για να γεννηθεί
επιτέλους
το φως
που θα δώσει
στην ανθρωπιά
την ελευθερία
όχι μόνο
της ύπαρξης
αλλά και της ζωής.