66691 - Με το σχήμα

Ν. Λυγερός

Με το σχήμα
που λαξεύεις
βλέπεις
ακόμα
καλύτερα
την ψυχή
μέσα
στο σώμα
και γι’ αυτό
είναι μορφή
απελευθέρωσης
που σου θυμίζει
τα λόγια
του Michelangelo
σε άλλο
αιώνα.