66692 - Η πλάγια επίθεση

Ν. Λυγερός

Η πλάγια επίθεση
άλλαξε
το πλαίσιο
και βρήκε
άνοιγμα
μέσα
στα μαύρα
κομμάτια
για να φανεί
η λευκή
επίθεση
στην πτέρυγα
που δεν το περίμενε
έτσι
ξεπέρασε
την παγίδα.