66695 - Η ομορφιά

Ν. Λυγερός

Η ομορφιά
της κεφαλής
του
σου δίνει
ενδείξεις
για τη συνέχεια
όταν πιάνεις
την τεράστια
ταστιέρα
που βυθίζεται
βαθιά
μέσα
στην αρμονία
για ν’ αγγίξει
το ατσάλι
και το ξύλο.