66696 - Το βάθος

Ν. Λυγερός

Το βάθος
του ντουντούκ
δεν φαίνεται
όταν το πιάνεις
αλλά όταν
αγγίζεις
το στόμιο
και το διπλό
καλάμι
αντιλαμβάνεσαι
ότι μπορεί
να ξεπεράσει
τις φυσικές
δυνατότητες
για να ταλαντώσει
τις ψυχές
που το ακούν.