66699 - Την ώρα

Ν. Λυγερός

Την ώρα
που δεν υπάρχουν
κινήσεις
μπορείς
με την πράξη
να μεταμορφώσεις
το ακίνητο
σύμπαν
σε έκρηξη
δημιουργικότητας
που παράγει
ακόμα
και όπερα
χάρη
στην υπέρβαση
λόγω πίστης.