66714 - Με βάση το οχτώ

Ν. Λυγερός

Με βάση το οχτώ
ακολουθείς
τον ρυθμό
του banjo
με ανοδικό
αρπισμό
που αλλάζει
τη διάθεση
γιατί ακούς
την απλότητα
της ομορφιάς
που λειτουργεί
περιοδικά
για υποστηρίξει
τη μελλοντική
μελωδική
γραμμή.