66720 - Αν το ρήμα

Ν. Λυγερός

Αν το ρήμα
λύω
είναι το πρώτο
που μαθαίνουμε
στα Αρχαία
είναι γιατί
είναι ομαλό
αλλά
σκέψου
ότι αυτή
η ομαλότητα
οφείλεται
στο γεγονός
ότι σπάνια
το χρησιμοποιούμε
για να έχει
φθορά.