66721 - Οι ταστιέρες

Ν. Λυγερός

Οι ταστιέρες
απαιτούν
διαφορετικούς
δακτυλισμούς
και αυτοί
απαιτούν
πλαστικότητα
για να ακουστεί
η ομορφιά
της μουσικής
με κάθε
μουσικό
όργανο
για την αγάπη
των ανθρώπων
των εποχών.