66722 - Η εικόνα

Ν. Λυγερός

Η εικόνα
του έργου
φαίνεται
καλύτερα
στη δράση
όταν είναι
ελεύθερο
μετά
την αναζήτηση
της απελευθέρωσης
αφού είναι
ο μόνος
τρόπος
να φανεί
η ουσία
της βαθύτητας.