66740 - Η θεατρική σιωπή

Ν. Λυγερός

Η θεατρική σιωπή
είχε κάτι
το μουσικό
ήθελε κι αυτή
να εκφραστεί
πέρα της παύσης
για να μπορέσει
να ζήσει
μέσα της
κάποιος
που έχει
ανάγκη
επειδή
δεν ξέρει
να πει αλλιώς
τον βαθύ του
πόνο.