66754 - Με το άνοιγμα

Ν. Λυγερός

Με το άνοιγμα
οι κινήσεις
έγιναν
όχι μόνο
πιο έντονες
αλλά και πιο γρήγορες
γιατί ο παλμός
το απαιτούσε
αφού
έδινε το tempo
και η ροή
έφερε
τις νότες
όλο και πιο κοντά
για να ζήσει
η τελειότητα.