66755 - Βιτρώ

Ν. Λυγερός

Δεν ήταν
απλώς γυαλί
αφού ήταν
γεμάτο
με ουσία
που έδειχνε
με τη διαφάνειά της
πόσο ζωντανή είναι
η προσφορά
όταν υπάρχει
επιθυμία
αφού
ακολουθεί
ο πόθος
που θέλει
να γευτεί
την αρμονία.