66757 - Κυριολεκτικά

Ν. Λυγερός

Κυριολεκτικά
άγγιξες
το χρώμα
της εικόνας
σαν να ήταν
ψηφιδωτό
που είχε
δημιουργηθεί
μόνο του
λόγω απαίτησης
αφού
η υφή
έγινε
αφρός
ζωής.