66758 - Η διπλή χαρά

Ν. Λυγερός

Η διπλή χαρά
ήρθε
με το άνοιγμα
του κλειδιού
εντός
της πέτρινης
πόλης
αφού
είχε
μέσα της
τη δύναμη
της Αναγέννησης
που είχε
μέσα της
την ίδια
την ανάσταση.