66763 - Στο Μουσείο

Ν. Λυγερός

Στο Μουσείο
αυτή η εικόνα
σου έκανε
εντύπωση
αφού
λειτούργησε
καταλυτικά
για να ζήσει
ο κόσμος
από την αρχή
έτσι
έμεινε
στη μνήμη σου
ως σημείο
αναφοράς
λόγω
ζωγράφου.