66764 - Το σκάνδαλο

Ν. Λυγερός

Το σκάνδαλο
παραμένει
κοινωνικό
και ποτέ
δεν αγγίζει
την ιστορία
της Ανθρωπότητας
αφού αυτή
το ενσωματώνει
για να συνεχίσει
το έργο της
ξεπερνώντας
τα εμπόδια
που δεν έχουν
νόημα
σε βάθος
χρόνου.