66766 - Ξεπέρνα

Ν. Λυγερός

Ξεπέρνα
τα όρια
όταν βλέπεις
ότι είναι
κοινωνικά
γιατί αλλιώς
θα σε κλείσουν
σ’ ένα κουτί
όταν δεν υπάρχει
ελεύθερη
σκέψη
που είναι
ικανή
να παράγει
έργο
για τον κόσμο.