66767 - Δίχως ενδοιασμούς

Ν. Λυγερός

Δίχως ενδοιασμούς
να είσαι
όταν πρόκειται
να προστατέψεις
την ουσία
του Χρόνου
από τις επιθέσεις
της βαρβαρότητας
γιατί μόνο
με αυτόν
τον τρόπο
θα βοηθήσεις
πραγματικά
την Ανθρωπότητα
να εξελιχθεί
ελεύθερα.