66780 - Η εξωπρέπεια

Ν. Λυγερός

Η εξωπρέπεια
είναι μορφή
αξιοπρέπειας
που έχει
εξωστρέφεια
γιατί αγαπά
τους άλλους
και δεν μπορεί
να κρατηθεί
όταν θέλει
την Ανθρωπότητα.