66781 - Θαύμασε

Ν. Λυγερός

Θαύμασε
την ομορφιά
του θαύματος
που κανείς
δεν περιμένει
γιατί είναι
σπάνιοι
αυτοί που είναι
ικανοί
να το αναγνωρίσουν.