66782 - Το αρχειακό υλικό

Ν. Λυγερός

Το αρχειακό υλικό
όταν είναι αναφορά
σε έργο και πράξεις
αποτελεί θησαυρό
για το μέλλον
έτσι όταν το βλέπεις
και το μελετάς
σε όλη του τη βαθύτητα
καταλαβαίνεις
αποτελεσματικότερα
το υπόβαθρο
της Διδασκαλίας.