66783 - Οι φωτογραφίες

Ν. Λυγερός

Οι φωτογραφίες
του παρελθόντος
ήταν αποδείξεις
των αποστολών
και των πράξεων
που ποτέ
δεν είχες
φανταστεί
ενώ υπήρχαν
ήδη
εδώ και δεκαετίες.