66788 - Η διαδρομή

Ν. Λυγερός

Η διαδρομή
μεταξύ
των δύο πόλεων
θα κρατούσε
ώρες
έτσι
άρχισε
εκείνη
η περίφημη
λευκή
νύχτα.