66793 - Μιλήσαμε

Ν. Λυγερός

Μιλήσαμε
με τα μάτια
και νιώσαμε
έντονα
το πάθος
του σιωπηλού
θεάτρου
να πλημμυρίζει
το είναι
για ν’ αγγίξει
τη ψυχή μας.