66795 - Η άγνωστη συνομιλία

Ν. Λυγερός

Η άγνωστη συνομιλία
έγινε στα σκαλοπάτια
λες και ήταν
φτιαγμένα
για να συντονίζονται
οι άνθρωποι
που ένιωθαν
την αγάπη
της Ανθρωπότητας
ακόμα και μέσα
στο πλήθος
του κενού.