66798 - Και τα κρυφά

Ν. Λυγερός

Και τα κρυφά
αν είναι
υπονοούμενα
αποκτούν
βαθύτητα
αλήθειας
αφού επιτρέπουν
την υπέρβαση
λόγω ανάγκης
πόθου.