66799 - Ο συνδυασμός

Ν. Λυγερός

Ο συνδυασμός
του αινίγματος
και του ερωτικού
προκαλεί
προσέλκυση
ενώ αρχικά
δεν το περίμενες
την ώρα
που διάβαζες
τις πρώτες
γραμμές
με το εισιτήριο
του τραίνου
στο χέρι.