66800 - Σε ελκύει

Ν. Λυγερός

Σε ελκύει
το αίνιγμα
όχι επειδή
δεν είναι
κατανοητό
αλλά
επειδή
βρίσκεις
κάτι
που σ’ ερεθίζει
χωρίς
να ξέρεις
ακριβώς
τον λόγο.