66818 - Η ανθεκτικότητα

Ν. Λυγερός

Η ανθεκτικότητα
επιτρέπει
στη συνολική
υπερδομή
να λειτουργεί
ακόμα
κι αν έχει
μερικά
σημεία
με προβλήματα.