66819 - Μπορεί η δομή

Ν. Λυγερός

Μπορεί η δομή
με ανθεκτικότητα
να μην περνά
το κριτήριο
της διαψευσιμότητας
του Popper
αλλά συνεχίζει
μέσω προσέγγισης
του Kuhn
για τις επαναστάσεις
των θεωριών.