66820 - Όταν έχει προβλήματα

Ν. Λυγερός

Όταν έχει προβλήματα
μια θεωρία
δεν σημαίνει
απαραίτητα
ότι είναι
νεκρή
απλώς
περιορίζεται
το πεδίο
δράσης.