66821 - Η φάλαινα

Ν. Λυγερός

Η φάλαινα
του προβλήματος
είναι ο ζωτικός
χώρος
της επίλυσης
και είναι
σημαντικά
μεγαλύτερη
από τον κώνο
της λύσης
άρα είναι
χρήσιμη.