66822 - Από τη λύση

Ν. Λυγερός

Από τη λύση
για να πας
στο πρόβλημα
είναι
εύκολο
να πας
και γι’ αυτό
είναι καλό
να αξιοποιείς
το μονοπάτι.