66824 - Όταν σκέφτεσαι

Ν. Λυγερός

Όταν σκέφτεσαι
πραγματικά
την επίλυση
ενός προβλήματος
να θυμάσαι
ότι ο Euler
είναι μαζί μας
γι’ αυτό
αξιοποίησε
τις ιδέες του
εντελώς.