66828 - Το τμήμα πολέμου

Ν. Λυγερός

Το τμήμα πολέμου
επινόησε
τη RAND
για να σκέφτεται
ανεξάρτητα
από τον πόλεμο
πώς θα είναι
ο επόμενος κόσμος
με τρόπο
ανεξάρτητο.