66831 - Ο πίνακας

Ν. Λυγερός

Αρχικά δεν είχε δώσει σημασία στις λεπτομέρειες και δεν είχε προσέξει τα στοιχεία που αποτελούσαν κομμάτια του αινίγματος.
Ο πίνακας αυτός απεικόνιζε ένα σαλόνι.
Όμως αυτό ήταν γεμάτο πίνακες.
Δεν είχε καταλάβει την αυτοαναφορά και είχε εξετάσει περισσότερο την κλασική διακόσμηση. Ο ζωγράφος είχε βάλει κάθε αντικείμενο στη θέση του.
Ήταν σαν να ήθελε να μη χαθεί
αυτή η εικόνα του παρελθόντος.
Η ανάμνηση ενός άλλου αιώνα
από το χέρι ενός ανθρώπου του μέλλοντος.
Αφού κατέγραψε κάθε αντικείμενο
στον κατάλογο του αρχείου
συνέχισε την έρευνά της
με την ανάλυση των πινάκων
τουλάχιστον στην αρχή.
Διότι όταν εξέτασε προσεχτικά
έναν από τους πίνακες
δεν μπόρεσε να κρατηθεί
κι έβγαλε μια κραυγή.
Δεν μπόρεσε να πιστέψει αυτό που έβλεπε.
Κι όμως ήταν μπροστά της.