66844 - Η πολυθρόνα

Ν. Λυγερός

Δεν το είχε δει στην αρχή
γιατί δεν το έψαχνε προηγουμένως.
Και τώρα το είχε βρει
χωρίς να ξέρει ακριβώς τι αναζητούσε.
Η διαφορά δεν ήταν τόσο μεγάλη
αλλά δεν ήταν τυχαία.
Ήταν η θέληση του ζωγράφου
που έδειχνε ένα άλλο στοιχείο.
Τη διαφορά τη βρήκε
στο μαξιλάρι της πολυθρόνας.
Και μετά εντόπισε μια πίεση
στα ακουμπιστήρια
ενώ ήταν κενή.
Έτσι ξεκίνησε την νέα ανακατασκευή.
Θυμήθηκε τη θεωρία καταστροφών
και την ταξινόμησή της.
Εδώ τα πράγματα απαιτούσαν
και φαντασία.
Δεν θα τα είχε ανακαλύψει
αν δεν τα είχε συνδυάσει
με τα προηγούμενα δεδομένα
του τραπεζιού.
Το ένα πρόβλημα συμπλήρωνε
καθοριστικά το άλλο.