66846 - Το κουτί

Ν. Λυγερός

Το αίνιγμα του ζωγράφου
έμοιαζε με αυτά τα ξύλινα κουτιά
που έχουν κρυφά ανοίγματα
και αόρατο κλειδί.
Τα κλειδιά του κλαρίνου
της είχαν δώσει την ιδέα.
Έτσι αποφάσισε να βγει
από το γραφείο της
για να δει από πού ερχόταν
αυτός ο ήχος.
Βρέθηκε στον εξωτερικό διάδρομο
και κατάλαβε ότι έπρεπε
να πάει στον άλλο όροφο.
Βρήκε την πόρτα.
Άκουγε ακόμα το κλαρίνο…
Η πόρτα δεν ήταν κλειστή.
Την έσπρωξε και μπήκε μέσα.
Εκεί αναγνώρισε
το σαλόνι άλλης εποχής.
Κι όταν προχώρησε
και πέρασε στον άλλο διάδρομο
έφτασε τελικά στο δωμάτιο.
Εκεί την περίμενε ο ζωγράφος
ανάμεσα σε πίνακες
που έπαιζε κλαρίνο.