66848 - Η διπλή ανάσα

Ν. Λυγερός

Η διπλή ανάσα
έγινε
συντονισμός
για την κοινή
πορεία
μέσα
στη νύχτα
ανάμεσα
στους πίνακες
και τα μουσικά
όργανα.