66849 - Στο εστιατόριο

Ν. Λυγερός

Στο εστιατόριο
κάθε κίνηση
ήταν σημαντική
γιατί υπήρχε
παράδοση
πολιτισμού
και ήταν
το ανάλογο
στη ζωή
γιατί κάθε στιγμή
είχε αξία.